Rik Maes

Rik Maes (Kortrijk (B), 1951) studeerde en promoveerde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd in 1981 hoogleraar Informatie- en communicatiemanagement aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam en ging in 2012 vervroegd met emeritaat.

Maes is een expert op het gebied van informatiemanagement: de betekenis van informatie in organisaties en in de maatschappij in het algemeen. Met name de vervlechting van organisaties middels uitwisseling van informatie heeft zijn interesse, meer in het bijzonder wat dit betekent voor de sturing, inrichting en ontwerp van organisaties. Maes is verder vooral bekend als grondlegger van het zogenaamd Amsterdams raamwerk voor informatiemanagement, dat in veel organisaties wordt gebruikt.

Maes was initiator en wetenschappelijk geweten achter de postdoctorale opleiding ‘Executive Master in Information Management’ (EMIM) en is oprichter en academic director van de Academy for Information & Management. Aan de Radboud Universiteit geeft hij colleges en begeleidt studenten binnen het postdoctorale Masterprogramma ‘Managing Information & Sustainable Change’ (MISC), een ‘doorstart’ van de door hem in Amsterdam opgerichte opleiding.


Gerelateerde Sessies

Bekijk het volledige schema