Wat kan Blockchain betekenen voor Halt?

Dit jaar is Halt een Blockchain pilot begonnen in samenwerking met adviesbureau VKA. Er wordt gekeken naar wat blockchain kan betekenen in de keten van ‘HALT-straffen’. Het plan van aanpak wordt toegelicht en de eerste resultaten worden gedeeld. Deze lezing is een duopresentatie van VKA en Halt.

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Zo’n 17.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Halt geeft veel voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Ook bieden we op maat interventies en projecten aan.  Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben.

Parallelsessies
Locatie: Subzaal Datum: 28 september 2017 Tijd: 13:15 - 14:00 Dennis Peperkamp Marcel Ensing