Clouddiensten en DevOps; regie op de nieuwe wereld

In deze interactieve sessie gaat Marijn Voskuil samen met Karin van den Branden in op de vraag: hoe haalt de organisatie de meeste waarde uit clouddiensten en DevOps? Marijn ziet in de praktijk dat veel organisaties worstelen met de vraag ‘wat is nu precies de impact van cloud diensten en DevOps op mijn organisatie en zijn we daar voldoende op toegerust met name door de multi vendor situatie die daardoor is ontstaan?’ Ook leunen sommige leveranciers nog (te?) veel op hun traditionele dienstenmodel.

Marijn bespreekt kort de zeven aspecten die van belang zijn om de meeste waarde uit de cloud: personeel, dienstverlening, juridisch en inkoop, duurzaamheid, financiën, architectuur en security en tot slot regie. Op het laatste aspect ‘regie’ zal vervolgens dieper worden ingegaan. AEGON heeft gekozen voor een een multivendor strategie ingegeven door zowel de opkomst van cloud (SaaS) diensten als de keuze voor werken met leveranciers in DevOps teams (co-souring). Karin zal toelichten wat de impact daarvan is op hun governance en in het bijzonder haar service management organisatie en welke veranderde rol en diensten dat vraagt aan leveranciers van AEGON.  We zien verder op het regie vlak nieuwe diensten in de markt als cloud orchestration, cloud brokerage en cloud management platforms. Bedoelen we met deze termen wel allemaal hetzelfde? Hoe passen deze activiteiten binnen de reeds bestaande governance frameworks? Hoe passen deze in een hybride landschap met applicaties die nog niet kunnen draaien in de cloud? In deze sessie worden handvatten aangereikt voor herijking van regieorganisaties door de opkomst van clouddiensten en DevOps en de veranderende rol daarin van de business en de leveranciers.

 

Parallelsessies
Locatie: Subzaal Datum: 28 september 2017 Tijd: 13:15 - 14:00 Marijn Voskuil Karin van den Branden