ICT Media

Hèt Outsourcing Congres maakt deel uit van de Outsourcing Days, een samenwerking met ICT Media. De eerste dag van de Outsourcing Days organiseert ICT Media ieder jaar in juni, voornamelijk gericht op de executives. Platform Outsourcing Nederland organiseert de dag gericht op de sourcing professionals jaarlijks in november.

ICT Media is een multimediaal bedrijf dat zich o.a. bezighoudt met het faciliteren en modereren van de CIO, IT en Sourcing communities. Wat leren meer dan 100 rondetafelsessies en persoonlijke gesprekken, met ruim 1.000 CIO’s/IT-Directors en hun direct reports, over de CIO-agenda van vandaag en morgen?  Dat is de vraag waarop we vanuit ICT Media graag een antwoord wilden hebben. We deden derhalve een poging om alle formele en informele ontmoetingen van de afgelopen vijf jaar samen te vatten. Waar ging het meestal over? Waarover zou het in de toekomst moeten gaan? En welke vorm kiezen we daarbij? Doelgroepdenken staat bij onze activiteiten dus altijd voorop. In het onderstaande overzicht vindt u de 4 verschillende communities van ICT Media.

Missie en visie
De belangrijkste doelstelling van ICT Media is het optimaal faciliteren van decision makers binnen de Nederlandse ICT. Wij richten ons daarbij op twee doelgroepen: CIO’s en hun zogenoemde direct reports. Wij opereren vanuit het hart van deze community’s, hetgeen tot uiting komt in onze tijdschriften CIO Magazine, Outsource Magazine en Tijdschrift IT Management (TITM). Dit zijn journalistieke producties, die binnen de lezersgroep breed worden gedragen. CIO Magazine en TITM fungeren beide als bindmiddel binnen hun respectievelijke doelgroep. Voor onze adverteerders/partners is dit een belangrijk gegeven.

Klankbord
Draagvlak verdien je vooral door de doelgroepen iets méér mee te geven. Dit doen we door onze uitgaven tevens te laten fungeren als podium en als klankbord. Bovendien voedt onze organisatie de community’s door middel van congressen en seminars, studiereizen, rondetafeldiscussies, cursussen en informele (netwerk)bijeenkomsten. Dit gebeurt, afhankelijk van de aard van het evenement, nu en dan in samenwerking met marktpartijen.

Hoewel wij vooralsnog vooral gericht zijn op Nederlandse IT-beslissers en bedrijven, opereren wij steeds internationaler. ICT Media heeft het afgelopen jaar al meedere sterk bezette rondetafelbijeenkomsten gefaciliteerd in het buitenland.

Verantwoordelijkheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen verankert zich steeds nadrukkelijker in onze samenleving en ook ICT Media kent haar verantwoordelijkheid. Stichting CharITy is een organisatie waarmee we samen met de CIO’s, vanuit de intrinsieke waarde van de CIO-gemeenschap èn de ICT-gerelateerde kennis, trachten te werken aan MVO-projecten.

Onderdeel van CharITy is o.a. de jaarlijkse CIO-veiling op het CIO VIP Diner (als onderdeel van de jaarlijkse CIO Day); en geheel onder leiding van veilinghuis Christies’s.

Toekomst
ICT Media zal z’n aanbod aan producten en diensten de komende jaren langzaam gaan uitbreiden. Ons doel is binnen enkele jaren uit te groeien tot het ‘IT huis’ van Europa.